Opaska z łącznikami do opraw FP 34, 36, 37, 38, 39, 40